Výkupní Bonus (Trade-In) na starý vůz jakékoliv značky vztahující se ke koupi modelu modelu Stonic ve výši 20 000 Kč vč. DPH
Vykupovaný ojetý vůz libovolné značky musí být ve vlastnictví zákazníka minimálně po dobu jednoho roku před jeho výkupem prodejcem
Vykupovaný ojetý vůz zákazníka musí být technicky způsobilý k provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 50 zákona č. 56/2001 Sb., a musí
disponovat platným Osvědčením o technické způsobilosti vozidla vyznačeným v Osvědčení o registraci vozidla. Část II. (Technický průkaz)
Vykupovaný ojetý vůz zákazníka nesmí být zatížen jakýmkoli právem třetí osoby (např. zástavním právem, nájemním právem)
Vlastník vykupovaného ojetého vozu a kupující nového vozu musí být tentýž zákazník (za téhož zákazníka se považují příbuzní zákazníka v linii přímé a manžel/ka a
v případě právnických osob rovněž právnické osoby ovládané zákazníkem)
Počet nových vozů zakoupených jedním zákazníkem v době platnosti akce je omezen na 1 ks
Rozhodnutí o provedení výkupu ojetého vozu zákazníka a stanovení výše kupní ceny za vykupovaný ojetý vůz náleží autorizovanému prodejci Kia, výlučně dle jeho uvážení
Výkupní Bonus není kumulovatelný s fleetovou slevou a s Kia Select výkupním bonusem ve druhém a dalším cyklu financování.
​Akce platí pro zákaznické objednávky na nový vůz do 30.11.2019 a zároveň vůz musí být registrován nejpozději do 31.12. 2019

MKD Kladno, s.r.o.
Autorizovaný dealer Kia a servis vozů Kia
Prodej:
Ke stadionu 2105
272 01 Kladno
Po - Čt: 8:00 - 16:30
Pá: 8:00 - 16:00
So - Ne: zavřeno 
Servis:
Ke stadionu 2105
272 01 Kladno
Po - Čt: 8:00 - 16:30
Pá: 8:00 - 16:00